10. novembrī Senlietu tirdziņš

01.11.2018
/ /
Comments Closed

10. novembrī Senlietu tirdziņš

01.11.2018
/ /
Comments Closed

ESI MĪĻI GAIDĪTS PĒTERTIRGŪ 10. NOVEMBRĪ! BŪS KO REDZĒT, BŪS KO DARĪT, BŪS KO NOPIRKT!!! Tiek apvienoti fantastiski notikumi Senu saktu izstāde ar Mārtiņdienu. Būs īsti gaiļi! Bērniem būs iespēja veidot savu aizsardzības talismanu.

© 2011–2019 SIA "Liepājas Pētertirgus"