Pēterdiena Pētertirgū!

27.06.2018
/ /
Comments Closed

Pēterdiena Pētertirgū!

27.06.2018
/ /
Comments Closed


Jau šo piektdien, 29. jūnijā pl., 12:00 svinēsim un cienāsimies ar gardiem plāceņiem, uzzināsim tradīcijas un ticējumus. Kopā pavadīsim gardu un jautru pusdienas laiku! Tiekamies Liepājas Pētertirgū pie paviljona ”Skārnis”

© 2011–2019 SIA "Liepājas Pētertirgus"