Par mums

SIA „Liepājas Pētertirgus” pamatdarbība ir pašam piederoša nekustamā īpašuma izīrēšanas un ekspluatācijas pakalpojumi.

Mūsdienās tirdzniecība Pētertirgū norit četros paviljonos, divās nojumēs, neskaitāmos kioskos un treileros, kā arī lauka teritorijā, kur galdi vai lūst no dabas velšu pārbagātības. Kopsummā SIA „Liepājas Pētertirgus” izīrē ap 200 tirdzniecības vietām un ir otrs lielākais Latvijas tirgus.

Pētertirgus vēsture

Vēl pirms Kurzemes hercogiste tika pievienota Krievijas impērijai, 1795.gadā, Liepājā, kādu laiku dzīvojis Kurzemes pēdējais hercogs Pēteris Bīrons. Liepājnieki viņu labi ieredzējuši, un viena no versijām tāda, ka tieši tādēļ tirgus nosaukts viņa vārdā. 1910.gada 4.septembrī tirgus no Rožu laukuma tika pārcelts uz tā tagadējo atrašanās vietu Kuršu laukumā. Tolaik šo vietu dēvējuši par Baltām tirgus kazarmām, jo pirms tam tur atradušās kazarmas. Taču Balto kazarmu nosaukums pilsētniekiem nav paticis un to labprātāk saukuši par Pētera tirgu.

Mūsdienās 100 gadus senais Skārnis vēl aizvien ir Liepājas lielākais tirgus. Paviljonu projektējis arhitekts L.Melvils. Skārņa ēkai bija tam laikam ļoti novatorisks veidols un jumta izbūve ar lielajiem logiem nodrošināja labu apgaismojumu.

Arhitekta uzdevums nebija viegls – tirgus paviljons bija jāiebūvē starp trim baznīcām – Sv.Annas baznīcu austrumos, Sv.Jāzepa katedrāli rietumos un Sinagogu, kas kādreiz atradās uz Dienvidiem no Pētertirgus. Tirgus paviljonu rotā tornīši visos četros ēkas stūros.

Inženieris Augusts Malms projektēja Pētertirgus Skārni, kurā galvenokārt bija paredzētas gaļas pārdošanas vietas. Lai iegūtu tiesības nomāt Pētertirgu, pilsētā katru gadu notika izsole, kuras laikā noskaidroja, kurš tiks pie nomas tiesībām, tomēr nomnieki mainījās reti.

Pateicoties arhitektūrai, Liepājas Pētertirgus ir viens no skaistākajiem tirgus paviljoniem Eiropā un atzīts par Valsts aizsargājamo kultūras pieminekli!

© 2011–2019 SIA "Liepājas Pētertirgus"